Mikä AES on?

Audio Engineering Society, nyt jo seitsemännellä vuosikymmenellään, on ainoa ammatillinen järjestö, joka keskittyy ainoastaan äänentoistotekniikkaan.

Jäsenistöön kuuluu kasvava määrä johtavia suunnittelijoita, tutkijoita ja muita asiantuntijoita ympäri maailmaa, ja AES:n merkitys on kasvanut niin perusäänentoiston kuin sovellutusten ja akustiikan piirissä.

AES palvelee jäseniään, teollisuutta ja suurta yleisöä virittämällä kekustelua ja tuomalla tietoa uudesta kehityksestä audiotekniikan tärkeillä ja nopeasti muuttuvilla alueilla. Uusin kehitys julkaistaan nopeasti laajoissa vuotuisissa teknisissä kokouksissa ja ammattilaitteiden näyttelyissä sekä "Journal of the Audio Engineerg Society":ssä, aihepiirinsä johtavassa ammattijulkaisussa.

Journal of the Audio Engineering Society, johtuen suurelta osin AES:n itsensä laajenemisesta, tuo lukijoilleen entistä ajanmukaisempaa tietoa entistä laajemmasta aihepiiristä. Monet Journalissa julkaistuista papereista on esitetty AES:n kokouksissa. Erikoisartikkelit ja osasto kattavat AES:n osastojen uutiset ympäri maailmaa, kokoukset ja muun AES:n toiminnan, standardit ja AES Educational Committee:n toiminnan, jäsenasiat, patentit, uudet tuotteet ja teollisuuden uutiset.

Kokouksia pidetään vuosittain USA:ssa ja Euroopassa. Kokouspaikat ovat maissa, joiden ympäristössä on merkittävä määrä jäsenistöä, jolloin suurella määrällä jäseniä on tilaisuus osallistumiseen. Jokaiseen kokoukseen liittyy koulutuksellinen osuus, joka sisältää esitelmät ja joissain tapauksissa seminaareja ja workshopeja, jotka kattavat alan ajankohtaisen tutkimuksen ja kehityksen. Olennainen osa jokaista kokousta on laaja ammattilaitteiden näyttely, jossa esitellään uusia ja tärkeitä menetelmiä ja sovellutuksia.

Pre-printit useimmista kokouksissa julkaistuista papereista, joista osa julkaistaan myöhemmin Journal of the AES:ssä, ovat saatavissa nimelliseen hintaan kokouksissa niiden jälkeen postitse. Luettelot pre-printeistä ovat saatavissa pyynnöstä päämajasta.

AES:n jaokset palvelevat jäsenistöä 41:llä alueella ympäri maailmaa. Jaokset Australiassa, Kanadassa, Euroopassa, Japanissa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa pitävät säännöllisiä kokouksia, joissa välitetään uusinta tietoa audiosta. Jaosten välinen kokoustietojen vaihto-ohjelma pitää kaikki jaokset kansainvälisesti uuden kehityksen tasalla. Tämä tiedon antaminen ja saaminen on olennaisen tärkeää tiedon saattamiseksi jäsenistölle. Kunkin jaoksen alueella olevat jäsenet saavat tiedon kokouksista automaattiseti ja niihin osallistuminen on mitä suositeltavinta. Ajan mittaan myös kansainväliset toimihenkilöpaikat ovat avoinna paikallisjaosten aktiiveille.